odpowiednia archiwizacja w firmie dzięki Destroy & Recycling

Jak odpowiednia archiwizacja dokumentów wpływa na efektywność pracy w przedsiębiorstwie?

Sposób archiwizacji i porządkowania dokumentów został dokładnie określony w polskim prawie. Odpowiednie zorganizowanie danych to jednak nie tylko powinność każdego przedsiębiorcy – podzielenie materiałów na kategorie znacząco wpływa na efektywność pracowników w firmie. Jak należy pogrupować akta, by zoptymalizować czas wykonywania obowiązków w zakładzie pracy?

Destroy - profesjonalna firma niszcżąca dokumentację medyczną

Kiedy i w jaki sposób należy pozbyć się dokumentacji medycznej?

W polskim prawie istnieje zapis, który reguluje kwestię niszczenia dokumentacji medycznej. Ustawa nakazuje usuwanie danych tak, aby niemożliwym było zidentyfikowanie pacjenta. Zapis nie mówi jednak nic o metodzie utylizacji. Jaki sposób pozbycia się dokumentów stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie dla placówki medycznej?