utylizacja sprzętu elektronicznego

4 zasady utylizacji sprzętu elektronicznego

Utylizacja wszelkich urządzeń musi być realizowana zgodnie z konkretnymi zasadami. Reguły określa Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która weszła w życie 11 września 2015 roku.

niszczenie dokumentów RODO

Jak niszczyć dokumenty w zgodzie z RODO?

W maju 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które doprowadziło do zmiany zasad dotyczących przetwarzania wrażliwych informacji. Zmiany obejmują również niszczenie dokumentów w formie cyfrowej i tradycyjnej. O czym zatem należy pamiętać?