Utylizacja dokumentacji medycznej — jak prawidłowo przeprowadzić proces niszczenia?

Dokumentacja medyczna charakteryzuje się wyjątkowo wysoką rangą. Informacje przetwarzane przez podmioty lecznicze zawierają dane osobowe o szczególnej wrażliwości. Dlatego, kiedy upłynie czas ich przechowywania, trzeba zadbać o ich poprawną utylizację. Samodzielne niszczenie akt może być problematyczne, dlatego lepiej powierzyć to zadanie specjalistom. Dotyczy to szczególnie dużych zbiorów danych. Niezależnie od tego, czy archiwum ma postać papierową, czy elektroniczną jego bezpieczne zniszczenie nie stanowi dużego problemu.


Utylizacja dokumentacji medycznej — jak prawidłowo przeprowadzić proces niszczenia?

Niszczenie dokumentów w szpitalu — dlaczego jest konieczne?

Polskie prawo nakłada określone obowiązki na placówki medyczne w zakresie przechowywania i usuwania dokumentów. Są to w szczególności normy dotyczące ochrony danych osobowych, ale również szczegółowe przepisy branżowe. Działania te mają na celu zabezpieczenie praw pacjentów. Utylizacja dokumentacji medycznej po upływie określonego okresu chroni prywatność osób chorych i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do informacji.

Dzięki utylizacji dokumentacji medycznej możliwe jest efektywne zarządzanie przestrzenią i zasobami w placówkach ochrony zdrowia. Utrzymanie porządku w archiwum medycznym staje się znacznie łatwiejsze. Przechowywanie nieaktualnych lub zbędnych dokumentów medycznych zwiększa zaś ryzyko nadużycia oraz kradzieży tożsamości. Bezpieczne niszczenie dokumentów w szpitalu pomaga zapobiegać potencjalnym zagrożeniom. Usuwanie niepotrzebnej dokumentacji medycznej pozwala ponadto na optymalizację procesów w różnego rodzaju podmiotach leczniczych, przyczyniając się do bardziej efektywnego zarządzania danymi.

Utylizacja dokumentacji medycznej — jak przebiega?

Jeśli dokumentacja przechowywana jest w formie papierowej, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy. Zatrudnieni u nas pracownicy przewiozą akta do niszczarki i zutylizują je zgodnie z międzynarodową normą ISO 21964. Na czas transportu dokumenty pakowane są do specjalnych bezpiecznych pojemników, a następnie w specjalnym aucie śledzonym sygnałem GPS podróżują do budynków, w których przebiega proces niszczenia. Dostęp do obiektów chroniony jest przez liczne bariery fizyczne i logiczne.

Za utylizację odpowiadają specjalnie wyszkoleni pracownicy. Są to osoby, które pozytywnie przeszły wieloetapową rekrutację, a ponadto regularnie biorą udział w szkoleniach dotyczących ochrony danych. Odpowiedzialni za niszczenie dokumentacji medycznej specjaliści przestrzegają tajemnicy służbowej, a ponadto mogą przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Ich praca nadzorowana jest przez pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu jakości i bezpieczeństwa. Zapoznaj się z ofertą Destroy & Recycling, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Niszczenie dokumentacji medycznej na cyfrowych nośnikach

Jeśli dokumentacja zapisana jest na nośnikach cyfrowych, jej utylizacja wymaga nieco innego podejścia. Dotyczy to szczególnie dysków twardych, USB, płyt CD/DVD i Blu-ray, ale także kart kredytowych czy dyskietek. Wbrew pozorom nie wystarczy skasować informacji z nośnika, ponieważ osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje, mogą je odzyskać. Bezpowrotne zniszczenie danych wymaga fizycznej utylizacji sprzętu. Nie warto robić tego samodzielnie, ponieważ może się to okazać nieskuteczne. Znacznie lepszym rozwiązaniem, jest skorzystanie z usług profesjonalistów!

W naszej firmie oferujemy niszczenie nośników informacji z wykorzystaniem metody demagnetyzacji. Dane ulegają utylizacji wskutek działania silnego impulsu magnetycznego. Po zastosowaniu tej procedury ponowne ich zapisanie staje się niemożliwe. Decydując się na skorzystanie z wymienionej usługi, masz pewność, że jest zgodna z międzynarodową normą bezpieczeństwa ISO 21964. Profesjonalne niszczenie nośników z danymi stanowi doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z ewentualnym niedopełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zobacz także

All rights reserved Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: Internetica