POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów lub potencjalnych Klientów (zwanych dalej „Użytkownikami”), czyli jest zbiorem reguł, które mają na celu informowanie o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych o osobowych.

2. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3. Administratorem danych osobowych jest:

DESTROY & RECYCLING – Niszczenie dokumentów
ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław
NIP 898-192-52-61, REGON: 021127661
zwany dalej „Destroy”

4. Destroy ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie i celu określonym niniejszą Polityka Prywatności. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych ponosi Destroy.

5. Każdy Użytkownik korzystający ze strony internetowej www.destroy.pl akceptuje poniższe zasady Polityki Prywatności.

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Destroy

1. Destroy przetwarza następujące dane osobowe.

 • imię i nazwisko,
 • nazwę firmy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres siedziby firmy.

2. Ponadto Destroy może przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Użytkowników ze strony www.destroy.pl, takie jak:

 • adres IP,
 • logi cyfrowe,
 • informację o skorzystaniu ze strony,
 • typ przeglądarki,
 • nazwa domeny,
 • typ systemu operacyjnego.

3. W każdym momencie Użytkownik ma prawo do wglądu do danych, ich edycji czy usunięcia.

4. Destroy podejmować będzie wszelkie niezbędne starania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych mu danych osobowych.

§4 Cookies („ciasteczka”)

1. Destroy może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej.

2. Użytkownik może określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików Cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.

3. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowe www.destroy.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

4. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w urządzeniu końcowym, jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

5. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

§5 Portale społecznościowe

1. Destroy udostępnia połączenie strony www.destroy.pl z portalem Facebook, dostępnym na stronie www.facebook.com, będącym własnością Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

2. Kliknięcie na stronie www.destroy.pl ikony „Lubię to!” przeniesie Użytkownika na stronę https://www.facebook.com/pages/Destroy-Recycling-Niszczenie-Dokument%C3%B3w/365551846973572?fref=ts

3. Strona ta jest fanpagem Destroy. Zawarte są na niej informacje związane z firmę Destroy & Recycling, udostępnia też ona możliwość prowadzenia dyskusji i zadawania pytań.

4. Destroy umożliwia także połączenie z innymi portalami społecznościowymi, takimi jak:
Google+, Instagram, Youtube oraz Twitter, zasady wykorzystywanego połączenia są identyczne, jak w przypadku Facebook.com.

5. Poprzez użycie wtyczki łączącej stronę Destroy z portalem społecznościowym, otrzymuje on informację o wizycie na naszej stronie. Jeżeli Użytkownik posiada konta na portalu społecznościowym, wizyta może zostać na nim odnotowana i uwidoczniona.

§6 Newsletter

1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu subskrybujących go Użytkowników o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z firmą „Destroy & Recycling – Niszczenie dokumentów”

2. Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail.

3. Zasubskrybowanie newslettera przez Użytkownika następuje w momencie skorzystania z usług Destroy.

4. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrybowania Newslettera, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail, którą wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera.

5. Użytkownik podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań Destroy, wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§7 W jakich celach są przetwarzane dane osobowe?

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Destroy w celu korzystania z usług strony, w szczególności:

 • komunikacji z Użytkownikiem,
 • wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej lub materiałów marketingowych, na adres e-mail lub/i numer telefonu.

§8 Kto może mieć dostęp do danych osobowych?

1. Dostęp do danych osobowych ma Destroy.

2. Destroy zapewnia infrastrukturę do przechowywania danych.

3. Destroy nikomu nie sprzedaje ani nie przekazuje danych osobowych Użytkowników, chyba, że zobowiązują go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Dane osobowe są zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się portal, jest obsługiwany przez firmę, która zapewnia bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§10 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej i materiałów marketingowych.

1. Korzystając z usług Destroy Użytkownik zapisuje się na listę mailingową, w ten sposób wyraża zgodę na otrzymywanie od Destroy informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności materiałów marketingowych na wskazany adres e-mail i/lub numer telefonu.

2. Informacje te lub materiały mogą dotyczyć wszelkich usług świadczonych przez Destroy.

§11 Czy można żądać usunięcia Danych Osobowych?

1. Tak, można to zrobić w każdym czasie poprzez wypisanie się z listy mailingowej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres niszczenie-dokumentow@destroy.pl.

2. Destroy po otrzymaniu oświadczenia usunie dane osobowe ze zbioru i zaprzestanie wysyłania wiadomości jak i materiałów Użytkownikowi.

3. Akceptując powyższą Politykę Prywatności, Użytkownik wyraża, że został poinformowany, zgodnie z ustawą z 21.08.1997 r. o wszelkich aspektach ochrony danych osobowych.