Niszczenie dysków a ochrona danych osobowych - co trzeba wiedzieć?

Niszczenie dysków jest jednym z najskuteczniejszych sposobów usuwania danych z elektronicznych nośników. Jeśli dysk twardy zostanie fizycznie zutylizowany, to odzyskanie z niego jakichkolwiek informacji staje się niemożliwe. Ma to szczególne znaczenie w przypadku danych osobowych, ponieważ nieuprawniony dostęp do takich informacji może wiązać się z powstaniem szkód finansowych, a także doprowadzić do utraty prywatności. Aby zapobiec wszelkim niebezpieczeństwom, najlepiej zdecydować się na fizyczną utylizację dysków twardych przed profesjonalną firmę. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z niedopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.


Niszczenie dysków a ochrona danych osobowych - co trzeba wiedzieć?

Niszczenie dysków, a ochrona danych osobowych

Istnieją specjalne przepisy, które określają, jak wrażliwe informacje powinny być przechowywane i usuwane. Wśród nich znajduje się RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, które określa wymagania dotyczące przechowywania wrażliwych informacji osobistych oraz metody ich przetwarzania przez przedsiębiorstwa. Jednym z nałożonych przez RODO obowiązków jest to, że dane osobowe muszą być usuwane, kiedy tylko przestają być potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W dzisiejszych czasach gromadzonych jest bardzo wiele informacji, a przepisy prawne mają służyć ochronie danych przed wyciekiem. Informacje osobiste mogą zostać wykorzystane do celów przestępczych, np. kradzieży tożsamości. Dysponując odpowiednimi informacjami, można osiągnąć korzyści finansowe. Niszczenie nośników danych musi więc uwzględniać wszystkie środki ostrożności, aby żadne wrażliwe informacje nie dostały się do wiadomości niepowołanych osób. Jest to szczególnie istotne, jeśli ranga przetwarzanych informacji jest duża.

Ochrona danych osobowych przy niszczeniu danych

Ochrona danych osobowych przy niszczeniu danych jest bardzo ważna, ponieważ nieprawidłowe ich usuwanie może prowadzić do naruszenia prywatności i ujawnienia poufnych informacji osobom o nieczystych intencjach. Na początku należy określić rodzaj danych, które mają zostać usunięte. Szczególnie istotne jest pozbycie się takich informacji jak imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy e-mail. Wszelkie dane, które umożliwiają identyfikację, mogą służyć do nadużyć. Trzeba ponadto wybrać odpowiednią metodę utylizacji nośników informacji. Bezpieczne niszczenie danych jest bardzo ważne. Należy to robić w taki sposób, aby zostały one bezpowrotnie usunięte. O ile papierowe kopie łatwo zutylizować samodzielnie za pomocą niszczarki (jeśli dokumentacja nie jest zbyt obszerna), to niszczenie dysków twardych jest już dosyć trudne, ponieważ wymaga specjalistycznego sprzętu. Aby skutecznie usunąć informacje, trzeba również dysponować pewną wiedzą w tym zakresie. Dlatego właśnie w przypadku, gdy informacje są szczególnej rangi i nie warto ryzykować i lepiej od razu zdecydować się na skorzystanie z usług specjalistycznej firmy, która specjalizuje się w bezpiecznym niszczeniu nośników danych.

Dlaczego warto się zdecydować na zamówienie niszczenia dysków?

Zamówienie niszczenia dysków w Destroy & Recycling ma wiele zalet. Na każdym etapie realizacji zlecenia możemy Państwu zapewnić pełne bezpieczeństwo informacji. Po ustaleniu szczegółów dotyczących realizacji usługi pakujemy nośniki danych do specjalnych bezpiecznych pojemników, które są wykonane z aluminium lub wysokogatunkowego plastiku. Są one szczelnie zamykane, a następnie transportowane dodatkowo zabezpieczonym pojazdem śledzonym przez sygnał GPS do niszczarni wyposażonej w profesjonalny sprzęt. Dostęp do budynku chroniony jest między innymi przez całodobowy monitoring oraz system śluz. Zatrudnione u nas osoby zobowiązane są do dochowania tajemnicy służbowej, a ponadto mogą przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Dyski niszczone są metodą demagnetyzacji, która pozwala na bezpowrotne usunięcie informacji poprzez wysłanie w jego kierunku silnego impulsu. Powtórne zapisanie informacji na nośniku staje się niemożliwe. Tą metodą możemy również zniszczyć inne elektroniczne nośniki informacji, takie jak płyty CD, Blu-Ray, karty pamięci USB, karty kredytowe, taśmy magnetofonowe i video, dyskietki czy micro-chipy, Materiał, z którego wykonane zostały nośniki, jest następnie poddawany recyklingowi, dzięki czemu może zostać ponownie wykorzystany do produkcji innych urządzeń. Skorzystanie z usług naszej firmy stanowi gwarancję, że przechowywane informacje zostaną usunięte w sposób w 100% zgodny z RODO, ale także normą ISO21964, która stanowi międzynarodowy standard w tym zakresie. Po wykonaniu usługi dostarczamy naszym Klientom specjalny Certyfikat, który stanowi zaświadczenie utylizacji nośników informacji i może zostać okazany w razie kontroli. Niszczenie dysków twardych pozwala na uniknięcie niepotrzebnego stresu i uporządkowanie zawartości archiwum w organizacji. Nie ma obaw, że dane osobowe Klientów przedostaną się do wiadomości niepowołanych osób i zostaną wykorzystane do celów przestępczych.

All rights reserved Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: Internetica