Jak powinno prawidłowo przebiegać niszczenie dysku SSD z danymi poufnymi?

Dyski SSD zawierające dane poufne powinny być na bieżąco utylizowane, aby informacje nie przedostały się do wiadomości osób postronnych. To bardzo niebezpieczna sytuacja, której należy unikać. Samodzielna utylizacja takiego sprzętu jest jednak dosyć trudna. Nie wystarczy usunąć treści zapisanych na nośniku, ponieważ mogą zostać odzyskane przez specjalistów. Dopiero fizyczne zniszczenie stanowi gwarancję skuteczności. W tym celu najlepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy. Gotowe procedury pozwolą na szybką realizację usługi.


Jak powinno prawidłowo przebiegać niszczenie dysku SSD z danymi poufnymi?

Niszczenie dysków SSD — kiedy jest konieczne?

Niszczenie dysków SSD jest konieczne szczególnie wtedy, gdy zawierają one dane osobowe lub informacje poufne. Jeśli nośniki informacji przestają być potrzebne, także warto zdecydować się na ich utylizację. Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji jak awaria, czy zakończenie okresu użytkowania. W przypadku utraty integralności danych zapisanych na dysku SSD w wyniku uszkodzenia sprzętu jego zniszczenie może być konieczne. Nie w pełni poprawnie działające dyski mogą ponadto stanowić ryzyko utraty lub nieautoryzowanego dostępu do danych.

Dyski SSD, podobnie jak inne urządzenia elektroniczne, można oddać do recyklingu. Zanim jednak to się stanie, należy usunąć zapisane na nich informacje, co uniemożliwi ich ponowne odczytanie. Jest to ważne w kontekście zabezpieczenia prywatności. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wymaga szczególnego podejścia. W przypadku różnorodnych organizacji proces niszczenia dysków powinien zostać udokumentowany.

Prawidłowa utylizacja dysku SSD

Prawidłowa utylizacja dysku SSD powinna odbywać się w taki sposób, aby uniemożliwić ponowne odczytanie zapisanych na nim informacji. Najskuteczniejszą metodą usunięcia informacji jest fizyczne zniszczenie nośnika. Można to zrobić na przykład poprzez uruchomienie silnego impulsu magnetycznego. Demagnetyzacja sprawia, że nośnik przestaje się nadawać do ponownego zapisu informacji. Zastosowanie tej inteligentnej techniki daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa przebiegu całego procesu.

Fizyczne niszczenie nośników informacji pozwala na spełnienie wymogów, które nakłada norma ISO 21964. Przy utylizacji dysków SSD przestrzega się poziomu bezpieczeństwa E3. Warto wiedzieć, że użycie tej metody umożliwia bezpieczne usunięcie informacji nie tylko z dysków SSD, HDD, CD, DVD i taśm backup. Zniszczony w ten sposób nośnik nie nadaje się do ponownego zapisu, co sprawia, że zachowane pozostają wszystkie normy bezpieczeństwa.

Profesjonalne niszczenie dysków — jak przebiega?

Aby zamówić profesjonalne niszczenie dysków, należy skontaktować się z doradcą i ustalić szczegóły odbioru nośników. Sprzęt pakowany jest do bezpiecznych aluminiowych pojemników, które transportuje się samochodem śledzonym GPS do specjalnej niszczarni pod okiem profesjonalnych konwojentów. Demagnetyzacja i niszczenie przebiega w doskonale chronionych budynkach, nie ma więc obaw, że dojdzie do niekontrolowanego wycieku danych. Liczne bariery logiczne i fizyczne stanowią zabezpieczenie obiektów przed nieupoważnionym dostępem. Są one wyposażone w instalację przeciwpożarową i całodobową ochronę. Specjalne alarmy antywłamaniowe sprawiają, że poziom bezpieczeństwa jest nawet wyższy. Na końcu wystawiana jest faktura i certyfikat potwierdzający skuteczne zniszczenie nośników. Zapoznaj się z ofertą Destroy, aby dowiedzieć się więcej.

Za niszczenie dysków odpowiada wysoko wykwalifikowany personel. Wszystkie zatrudnione osoby pozytywnie przeszły wieloetapową rekrutację, a ponadto biorą udział w różnorodnych szkoleniach dotyczących ochrony danych. Co istotne specjaliści zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej i mogą przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Działania zatrudnionego personelu nadzorowane są przez pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu jakości i bezpieczeństwa. Jeśli Twoje archiwum ma formę papierową, a nie elektroniczną możesz zamówić ponadto niszczenie dokumentów, które realizowane jest w podobny sposób.

All rights reserved Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: Internetica