reycyling

Utylizacja i recykling dokumentów

POSIADAMY POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA O KLAUZULI POUFNE.

Niszczymy i utylizujemy dokumenty w najwyższej klasie bezpieczeństwa dostępnej dla urządzeń przemysłowych.

Gwarantujemy  4. stopień według starej normy DIN 32757-1:1995-01 oraz nowej normy DIN 66399.

stripes
P-5 były DIN-4

Zalecane dla dokumentów zawierających tajne informacje.

KLASA OCHRONY 2,3

Szerokość ścinka ≤ 2 mm
Powierzchnia ścinka ≤ 30 mm2

Niszczenie, recykling i utylizacja akt – dokumentów:

Dokumenty są istotnym elementem działalności każdej firmy. Czy są to biznes plany, plany marketingowe, notatki lub inne dokumenty, wszystkie mogą zawierać informacje na temat Państwa działalności, klientów, dostawców i pracowników.

Pewność że nie zostaną przechwycone żadne poufne informacje jest niezbędna.

Aby recykling dokumentów odbywał się w pełni profesjonalnie, najważniejszy jest przede wszystkim:

 1. bezpieczny, skuteczny, niezawodny serwis usług niszczenia dokumentów,
 2. doskonały poziom usług – taki właśnie oferuje firma DESTROY & RECYCLING,
 3. błyskawiczny czas reakcji – na terenie miasta Wrocław możliwość odbioru dokumentów w dniu zgłoszenia,
 4. utylizacja dokumentów za pośrednictwem bezpiecznych procedur i sprawdzonych konwojentów,
 5. zaufanie  – zaufało nam już ponad 2500 Klientów.

Każdy ma obowiązek ochrony wszelkich informacji poufnych, w tym danych osób trzecich. Pewność, że wszystkie informacje są traktowane jako poufne, jest jedynym sposobem, aby ochronić wszystkie dane. W związku z tym faktem, jeśli chodzi o recykling dokumentów, Firma DESTROY & RECYCLING traktuje wszelkie informacje z maksymalną ważnością, niezależnie od tego, czy przekażą nam Państwa swoje tajne akta firmowe czy foldery reklamowe lub ulotki – u nas utylizacja dokumentów jest w każdym przypadku traktowana z największą poufnością.

Oferujemy regularne usługi niszczenia i recyklingu dokumentów:

 • codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu niszczenia dokumentów na zamówienie lub w ustalonym wcześniej terminie,
 • możliwa jest obecność Klienta podczas procesu niszczenia, podgląd on-line lub nagranie procesu niszczenia na płycie DVD,
 • oferujemy również szereg poufnych szafek i bezpiecznych pojemników, w których można gromadzić materiały poufne do czasu odbioru dokumentów przez naszych konwojentów,
 • aby recykling dokumentów został wykonany prawidłowo, nie trzeba wyjmować papieru z koszulek foliowych ani usuwać zszywek. Wystarczy zebrać materiał razem w pudełkach, torbach, workach lub zamówić bezpieczne worki czy pojemniki,
 • nasze wyspecjalizowane, przemysłowe niszczarki poradzą sobie ze spinaczami biurowymi i zszywki, a nawet z utylizacją dokumentów umieszczonych w segregatorach,
 • konwój Państwa poufnych informacji wykonany jest w bezpiecznych pojazdach, które są śledzone przez sygnał satelitarny GPS,
 • przy odbiorze dokumentów wydawany jest protokół odbioru wraz z numerami plomb,
 • Certyfikat Zniszczenia – świadectwo niszczenia wystawione jest na Klienta, gdy materiały są zniszczone i poddane recyclingowi, bierzemy całą odpowiedzialność za przekazane nam dokumenty,
 • do utylizacji dokumentów zatrudniamy rzetelny, profesjonalny i umundurowany personel. Wszyscy nasi pracownicy znają zasady polityki bezpieczeństwa firmy.

Możemy zniszczyć praktycznie wszystko co zawiera  poufne informacje, w tym papier, dokumenty, pliki, filmy, dyski  twarde, kontrabandy i inne produkty poza specyfikacją

Cały rozdrobniony materiał oddawany jest do recyklingu, gdzie następuje ostateczna, skuteczna utylizacja dokumentów.

Szukasz bezpiecznej usługi niszczenia swoich poufnych dokumentów?

DESTROY & RECYCLING jest wiodącym na Dolnym Śląsku dostawcą usług, takich jak niszczenie i recykling dokumentów.

Niezależnie od rodzaju działalności, w każdej firmie są, były lub będą informacje wymagające zachowania poufności. Mogą być to informacje dotyczące firmy, dostawców, klientów lub pracowników. Przedsiębiorcy mają prawny obowiązek do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.