folders

Niszczenie produktów marketingowych

Niszczenie materiałów marketingowych to zadanie, które nie musi być realizowane przez danych podmiot samodzielnie – Istnieje wiele źródeł informacji poufnych oraz handlowych, które muszą być bezpiecznie niszczone i utylizowane przez upoważnionego operatora, takich jak:

  • formularze, ulotki, broszury
  • identyfikatory
  • taśmy i dyski CCTV
  • legitymacje
  • mundury, ubranie firmowe
  • formularze zamówień
  • rekordy pracowników
  • sprzęt IT
  • markowe towary i produkty- uszkodzone, koniec linii, po dacie ważności, podrobione itd.
  • raporty i plany

… i wszystko, co zawiera informacje na temat danej osoby.

Destroy – niszczenie materiałów marketingowych

16