25

Gwarantujemy 4. stopień według starej normy DIN 32757-1:1995-01 oraz nowej normy DIN 66399.

Nowa norma DIN 66399 opracowana przez Standards Committee for Information Technology and Applications (NIA) weszła w życie od października 2012 roku zastąpiła normę DIN 32757-1:1995-01, która miała zastosowanie wyłącznie do sposobu niszczenia papieru.

Wraz z szybkim rozprzestrzenianiem się cyfrowych nośników danych i wzrastające wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji, zmiana była konieczna. Nowa norma DIN 66399 w pełni uwzględnia obecną sytuację i potrzeby z nią związane.

Według nowej normy wymóg ochrony danych dzieli się na trzy klasy. Typ danych jest kontrolowany w celu określenia wymagania sposobu ich ochrony w firmie. To wskazuje, jakie wymagania są potrzebne do ochrony danych związane z klasą ochrony.

Klasa 1:

Normalna ochrona wymagana dla danych wewnętrznych. Informacje te są przeznaczone i dostępne dla większych grup. Nieuprawnione ujawnienie mogłoby mieć ograniczony negatywny wpływ na firmę. Ochrona danych osobowych musi być zagwarantowana. Przykłady: nie wiem, odpowiednia korespondencja, spersonalizowane reklamy, katalogi, okólniki, notatki, itp.

Klasa 2:

Wysokie wymagania ochrony dla wrażliwych danych, które są przeznaczone dla wąskiego grona osób. Nieuzasadnione ujawnienie mogłoby mieć znaczący wpływ na biznes i może naruszać zobowiązania umów prawnych. Ochrona danych osobowych podlegająca rygorystycznym warunkom. Przykłady: „wiedza niezbędna” jak odpowiednia korespondencja ofertowa, wnioski, notatki, zawiadomienia, dane osobowe, itp.

Klasa 3:

Bardzo wysokie wymagania ochrony dla wysoce poufnych i tajnych danych z ograniczeniem do wąskiej grupy autoryzowanego dostępu. Nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować poważne konsekwencje dla firmy i naruszałoby tajemnice handlowe, umowy i przepisy prawa. Ochrona danych osobowych musi być bezwzględnie zabezpieczona. Przykłady: Dokumentacja zarządzania, R & D dokumentów, dane finansowe, sprawozdania itp.

Norma DIN 66399 wskazuje wymagania stawiane maszynom oraz procesom niszczenia dokumentów. Wprowadza ona siedem poziomów bezpieczeństwa (w miejsce istniejących pięciu) dla wszystkich nowoczesnych nośników informacji.

din01

P-1 Był DIN-1

ZASTOSOWANIE:

Zalecany do niskiego ryzyka dokumentów zawierających dane wewnętrzne.
KLASA OCHRONY 1

WYMAGANIA:

Szerokość paska ≤ 12 mm
Długość paska nielimitowana,
Powierzchnia ogółem ≤ 2000 mm²

din02

P2 Był DIN-2

ZASTOSOWANIE:

Dokumenty/korespondencja wewnętrzna firmy.

KLASA OCHRONY 1

WYMAGANIA:

Szerokość paska ≤ 6 mm
Długość paska nielimitowana,
Powierzchnia ogółem ≤ 800 mm²

din03

P-3 Był DIN-3

ZASTOSOWANIE:

Zalecane dla nośników danych i dokumentów zawierających informacje wrażliwe i poufne.

KLASA OCHRONY 1, 2

WYMAGANIA:

Szerokość ścinka ≤ 2 mm
Powierzchnia ścinka ≤ 320 mm²

din04

P-4 NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE:

Zalecane dla nośników danych i dokumentów zawierających szczególnie wrażliwe i poufne dane.

KLASA OCHRONY 2

WYMAGANIA:

Szerokość ścinka ≤ 6 mm
Powierzchnia ścinka ≤ 160 mm²

din05

P-5 Był DIN-4

ZASTOSOWANIE:

Zalecane dla dokumentów zawierających tajne informacje.

KLASA OCHRONY 2,3

WYMAGANIA:

Szerokość ścinka ≤ 2 mm
Powierzchnia ścinka ≤ 30 mm²

din06

P-6 Był DIN-6

ZASTOSOWANIE:

Zalecane dla tajnych danych wymagających zastosowania wysokich środków bezpieczeństwa.

KLASA OCHRONY 3

WYMAGANIA:

Szerokość ścinka ≤ 1 mm
Powierzchnia ścinka ≤ 10 mm²

din07

P-7 NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE:

Zalecane dla dokumentów zawierających ściśle tajne informacje.

KLASA OCHRONY 3

WYMAGANIA:

Szerokość ścinka ≤ 1 mm
Powierzchnia ścinka ≤ 5 mm²