28

Gwarancja poufności

Zapewnienie, by poufne informacje o Państwa firmie, nie dostały się w niepowołane ręce, ma zasadnicze znaczenie dla dalszego sukcesu firmy. Każda firma ma prawny obowiązek ochrony informacji poufnych, jakie posiada o swoich pracownikach, klientach i dostawcach. Niezastosowanie się do tego może spowodować wysokie grzywny lub nawet pozbawienia wolności dla osoby odpowiedzialnej. Ustawy o ochronie danych sugeruje, że organizacje muszą zatrudniać odpowiednią firmę specjalizującą się w bezpiecznym niszczeniu informacji poufnych, które mogą być albo w postaci papierowej lub elektronicznej. Korzystanie z usług firmy DESTROY & RECYCLING, która niszczy materiały poufne w sposób bezpieczny dla środowiska daje pewność, że Państwa firma i współpracownicy są zabezpieczeni przed  kradzieżą tożsamości.

Wskazówki bezpieczeństwa danych:

W DESTROY & RECYCLING jesteśmy ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony danych, oferujemy porady i wskazówki dla wszystkich typów i wielkości przedsiębiorstw i organizacji, w celu zapewnienia ich zgodności z ustawą o ochronie danych. Porady dotyczące bezpieczeństwa danych przedstawione poniżej, powinny rozwiać wątpliwości  w sprawie jak najlepszej ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w Państwa firmie. To z kolei powinno pomóc chronić reputację firmy.

Sprawdź firmę niszczącą – Upewnienie się, że Państwa dokumenty i  poufne informacje trafią do wyspecjalizowanej firmy jest bardzo ważne. Sprawdź referencje firmy, zapytaj czy jest możliwość obejrzenia procesu niszczenia on-line, nagranie procesu niszczenia na płycie DVD lub możliwość bezpośredniego nadzoru nad procesem niszczenia. Nie zawsze sama cena jest najważniejsza, lepiej oddać dokumenty do wyspecjalizowanej firmy i spać spokojnie…

Upewnij się, że masz możliwość audytu – zapewniamy możliwość audytu pod każdym względem – bezpieczeństwa informacji oraz audytów środowiskowych.

Proces niszczenia danych:

Dla bezpiecznego dysponowania swoimi danymi poufnymi, najlepszą praktyką jest zniszczenie dokumentów przez rozdrabnianie w przemysłowych niszczarkach dokumentów. Proces niszczenia obejmuje bezpieczny odbiór oraz transportu, niszczenie i recykling materiału. Cały proces powinien być wykonywany tylko przez uprawnionego wykonawcę.

To Państwa obowiązek sprawdzić, czy wykonawca zapewnia tę usługę prawidłowo, w przeciwnym razie wszelkie naruszenie danych może mieć konsekwencje dla firmy.