26

Co należy zniszczyć?

Ochrona danych osobowych:

Wszystkie sektory działalności  zbierają i przechowują informacje zawierające dane osobowe, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, a zatem wszystkie organizacje mają obowiązek także usuwania tych informacji bezpiecznie. Niezastosowanie się do procedur niszczenia  takich informacji w bezpieczny sposób może doprowadzić do naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.

Dokumenty i nośniki danych, które powinny być bezpiecznie niszczone przez rozdrabnianie to:

 • faktury
 • formularze i wnioski pracowników
 • legitymacje i odznaki
 • taśmy CCTV i CD
 • mundury i sprzęty
 • papier firmowy
 • wizytówki
 • broszury, ulotki
 • pamiętniki
 • plany marketingowe
 • biznes plany
 • palny budżetowe
 • sprawozdania finansowe
 • wydrukowane maile
 • płyty CD, dyskietki, pamięci USB
 • markowe towary
 • uszkodzone lub wadliwe towary
 • używane notebooki
 • bazy danych klientów – drukowane
 • dyski twarde
 • sprawozdania
 • wpływy
 • dokumentacja medyczna
 • zapisy dentystyczne
 • formularze zamówień
 • zapisy dostawców
 • fotografie i negatywy
 • dzienniki obsługi klienta
 • akta
 • dowody dostaw
 • telefony komórkowe
 • oświadczenia

…. i wszystko, co zawiera poufne informacje, takie jak nazwiska, adresy, numery telefonów itp.